Tiến hành thu nhỏ biểu tượng và di chuyển biểu tượng loa về góc nào đó trên Slide để gọn gàng và không bị rối các nội dung

Tiến hành thu nhỏ biểu tượng và di chuyển biểu tượng loa về góc nào đó trên Slide để gọn gàng và không bị rối các nội dung

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: