Tích chọn Enabled – Sửa thành 0% – Ấn OK

Tích chọn Enabled – Sửa thành 0% – Ấn OK

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: