Chọn Enhancements trên thanh điều hướng – chọn (tích) vào Loudness Equalization

Chọn Enhancements trên thanh điều hướng – chọn (tích) vào Loudness Equalization

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: