Hình ảnh sau khi chụp xong thì hệ thống sẽ tự động lưu trữ vào trong thưu mục Picture với tên Folder là ScreenShots

Hình ảnh sau khi chụp xong thì hệ thống sẽ tự động lưu trữ vào trong thưu mục Picture với tên Folder là ScreenShots

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: